Vi har blivit uppmärksammade om att det pågår en digital insamling som innehåller en hel del felaktiga anklagelser mot SK Tranan samt att Nerikes Allehanda publicerat en artikel om det här. Vi vill därför genom vår hemsida bemöta de tråkiga anklagelser/uttalanden som gjorts mot vår förening och berätta varför det inte stämmer. Den digitala insamlingen är skapad av ”Föräldrar i Hallsbergs Hockey”, där flera felaktigheter om SK Tranan nämns i texten.

Vi tycker det är beklagligt att föräldrar från Hallsbergs Hockey väljer att gå på SK Tranan som förening i och med det här. Vi vill precis som andra föreningar ha bra tider och många tider, men i en ishall med flera utövande föreningar behöver hänsyn tas. Vi önskar att Hallsberg Hockey som förening förklarar situationen för sina föräldrar i föreningen och gärna lyfter riktiga fakta med personerna som ligger bakom namninsamlingen så det slipper cirkulera påhittade anklagelser.

Vill man samverka med oss för att skicka in ett önskemål om en ytterligare isbana i kommunen till lokala politiker/kommunen samarbetar vi gärna i den frågan, för att tillgodose behovet av träningstider i framtiden.

Nedan följer påståenden från Hallsberg hockeys föräldrar (utdrag från den digitala namninsamlingen), med våra svar:
____
”Intresset för hockey har ökat, men antalet istider har minskat till förmån för SK Tranan, vilket har resulterat i att föreningen inte kan erbjuda tillräckligt med antal träningar i enlighet med Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer eftersom träningstiderna inte är rimliga.”
Svar: Intresset för konståkning har även det ökat, vilket inneburit att SK Tranan samt Hallsbergs Hockey har nästan lika många aktiva åkare/spelare och istider behöver fördelas utifrån det (de senaste tre åren har SK Tranan närmat sig Hockeyns antal aktiva mer och mer). Samtidigt har vi olika förutsättningar att bedriva våra träningar då idrotterna ser olika ut, var på det kan variera hur många utövare som kan vara på isen samtidigt. När det finns flera föreningar i en kommunal anläggning behöver föreningar samsas om de tider som finns. Även vi inom konståkningen behöver/vill ha fler timmar än vad vi har idag. Vi kan inte heller erbjuda träningsmöjligheter i enlighet med riktlinjerna från Svenska Konståkningsförbundet. Det är inget unikt bara för Hallsbergs Hockey.
____
”De tilldelade tiderna är också för tidiga vilket innebär att många barn motvilligt avstår från träningarna eftersom föräldrarna arbetar.” 
Svar: SK Tranan har samma problem med föräldrar som arbetar, det är inte ett unikt dilemma för Hockeyföräldrar. SK Tranan har tilldelats tidigaste tiden 3 vardagar: onsdag, torsdag och fredag, tidiga tider vi haft sedan flera år tillbaka. Medan hockeyn endast haft och har 2 tidiga vardagar, måndag och tisdag. Exempelvis har Hockeyn alla träningstider på tisdagen och kan välja starttid själva, vi inom SK Tranan har aldrig någon helt egen vardag i ishallen.
____
”Vi ber om att tilldelade tider ska motsvara antalet aktiva medlemmar i Hallsberg som utövar sporten och att de attraktiva träningstiderna går till de minsta barnen i föreningarna som har flest utövare. Detta skulle bidra till att säkerställa att majoriteten av barnen har tillgång till tillräckliga träningsmöjligheter.”
Svar: Tittar vi på totalt antal aktiva spelare och åkare säsongen 2022–2023 hos SK Tranan och Hallsbergs Hockey stod SK Tranan för ca 45% av dessa och Hallsbergs Hockey för ca 55%. Av istider för den här säsongen (2023–24) har SK Tranan tilldelats knappt 30% av istiderna under en vecka medan Hallsbergs hockey har tilldelats ca 70%. Vilket innebär att det procentuellt inte är jämnt fördelat utefter antalet aktiva i vardera förening. Att kommunen där av skulle fördela istider förmånligt mot SK Tranan kan vi inte alls förstå, det är snarare tvärtom, Hallsbergs Hockey har förmånligt antal timmar i så fall.

Vi anser att det är upp till varje förening att själva dela upp vilka som tränar när under de tider som föreningen fått under is- och lokalmötet som genomförs årligen inför säsongen. Det står därför Hallsberg Hockeys föräldrar helt fritt att internt inom sin förening lyfta att de yngre borde prioriteras före de äldre hockeyspelarna (om det är det som man eftersöker som förälder). Hur hockeyn väljer att fördela sina tilldelade istider har inget med SK Tranan att göra. Det vi kan konstatera är att det finns behov av ytterligare en ishall om alla föreningar ska få så många träningstider man vill ha/har behov av, den frågan får gärna drivas utan att anklaga oss.
____
”Vi är medvetna om att SK Tranan inte vill dela in sina grupper i åldrar vilket innebär att bra träningstider som borde gå till mindre barn i kommunen, i stället går till ungdomar som har helt andra möjligheter till senare tider.” 
Svar: Påståendet stämmer inte. Grundprincipen inom konståkning är att dela upp efter ålder och kunskap för att kunna tillgodose bra träningar. Eftersom vi har ett begränsat antal träningstimmar kan vi dock inte dela upp helt efter ålder utan behöver i många fall slå ihop flera olika åldrar på samma tider. Oavsett borde det inte spela Hockeyn någon roll hur vi väljer att lägga upp schemat, då det står varje förening fritt att ha dialog med sina medlemmar och fördela schemat för de istider man tilldelats från kommunen på ett sätt som föreningen själv upplever fungerar/är bäst.
____
”Ber kommunen att överväga möjligheten att öka antalet tillgängliga tider för Hallsbergs Hockey” 
Kommentar: Eftersom Hallsbergs Hockey har ca 70% istider och SK Tranan bara 30% istider (sett till de två föreningarnas total tillsammans) ber vi föräldrarna sluta anklaga vår förening. Konståkningen har i flera år haft alldeles för få tider utefter antalet utövare, varpå det egentligen är vi som borde ställa frågan om det är Hallsbergs Hockey som fått förmånliga tider. Nu uppmuntrar vi i stället föräldrarna att lyfta frågan om fördelning av istider internt i sin egen förening, och fråga sin egen förening varför man förlagt grupperna på det sätt man gjort. Det är där problemet ligger. Inte hos oss.

Vi hoppas att ovan svar ger ökad förståelse och att gemene man ser att vi inte gynnats mer än någon annan förening av kommunen.

Mvh Styrelsen i SK Tranan

Källa: Screenshots på texten i namninsamlingen som vi citerar från:
Bild 1
Bild 2